Lakossági fórum

1658

Tisztelt Lakosság!

2017 április 5-én, szerdán 18.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Munkácsy Mihály Művelődési Ház Festetics termében.

A rendezvény témája:

Törökbálint építészeti karakterének jellemzőit és
az alakuló települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló
Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatoknak 2017. szeptember 30-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni Törökbálint településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások bekerülnek a rendeletbe.

Törökbálint teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyvszemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.

A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Törökbálint településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot és amennyiben szeretne részt venni a közös munkában írásban regisztráljon a helyszínen vagy a honlapon biztosított felületen!

Törökbálint, 2017. március 20.

Elek Sándor
polgármester