Lakossági fórum

269

A január 9-i lakossági fórum témája a településrendezési eszközök módosítása volt. A tervezett módosítások ismertetése után a kérdésekre Csenger-Zalán Annamária főépítész és Elek Sándor polgármester válaszolt, az Anna-hegy területét érintő kérdésekhez pedig dr. Albert Gábor képviselő úr fűzött megjegyzéseket. Jelen volt Földvári László alpolgármester, valamint dr. Somogyi Bálint Márton és Szőke Péter képviselő úr is.

A lakókat elsősorban a  volt Mechanikai Művek, korábban Budaörshöz tartozó területrész érdekelte, hiszen ennek a sorsától függ Felső-Pistály megközelíthetősége. Az Iparterület mellett húzódó út nyomvonalának és státuszának rendezése, régi problémája a városnak. Elek Sándor polgármester elmondta, hogy a jelenleg a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén lévő útszakasz kiváltásáról tárgyalások folynak a tulajdonossal, és az illetékes hatóságokkal, remény van arra, hogy területcserével az útszakaszt Törökbálint belterületéhez csatolják.

Kérdések hangzottak el a „Napliget” településrész övezeti besorolásának felülvizsgálatával, valamint a József-hegyen található 8005/1-3, 8006-8011, 8069-8082 hrsz.-ú ingatlanok véderdő övezetből be nem építhető mezőgazdasági övezetté való átsorolásával kapcsolatban is.

A fórumon további több mint húsz téma került ismertetésre. Ezeket az érdeklődők részletesen megismerhetik a városi honlapon (www.torkbalint.hu) és észrevételeket is tehetnek  január 9-24 között levélben, e-mailben, valamint a Törökbálint Város honlapján erre a célra biztosított felületen.

Aki a közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánít, javaslatot nem tesz, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek tekintik, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. Az egyes kérdéseket a beérkezett észrevételek figyelembevételével tárgyalja majd a képviselő testület.

Nyíri Erzsébet