Ismét igényelhető a szociális ösztöndíj

449

Törökbálint Város Önkormányzata a 2018/2019-es tanévre ismét meghirdeti a szociális tanulmányi ösztöndíjat. A Törökbálinton állandó lakóhellyel rendelkező középiskolás, nappali tagozatos diákok július elsejéig adhatják be a pályázatukat.

Ösztöndíjban az a tanuló részesíthető, 

1./ aki rendelkezik az osztályfőnök, az iskolai ifjúságvédelmi felelős pedagógus, valamint a diákönkormányzat támogató javaslatával,

2./ akivel az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. (57.000 Ft)

Előnyben részesül az a pályázó, aki jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, valamint akinél a szociális rászorultság nagyobb mértékű.

Az ösztöndíj a 2018/2019. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el 3.600 Ft/hó és 8.000 Ft/hó közötti összegben. Az ösztöndíj kifizetése szeptember 30-ig egy összegben történik.

Nem részesülhet ösztöndíjban
az a pályázó, aki – a helyi rendelet alapján – tanulmányi ösztöndíjban részesült az adott tanévre.

Pályázni 2018. július 1-ig a Polgármesterhez benyújtott hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon lehet az alábbiakban felsorolt dokumentumok csatolásával.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell

  • az egy háztartásban élők jövedelemigazolását (jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség igazolását, vállalkozó esetén NAV igazolást)
  • vagyonnyilatkozatot
  • a szociális rászorultságot igazoló okiratok másolatát, vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot
  • a tanulmányi jogviszony igazolást
  • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolatát (bizonyítvány)

A hiányos, határidőn túl érkezett vagy a feltételeknek nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázók, valamint az oktatási intézmények 2018. augusztus 31-ig kapnak értesítést a pályázatok eredményére vonatkozóan.

A pályázati adatlap letölthető Törökbálint Város honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodáján (Törökbálint, Bajcsy Zsilinszky utca 8.), valamint az Ügyfélszolgálati Irodán (Törökbálint, Köztársaság tér 10.) 2018. június 1-től.